DOSTAWCZE

Korki?, roboty drogowe? podróże w godzinach szczytu?

wrażenie że nasze podróże wydają się coraz dłuższe?

Opóźnienia te mogą wpływać na efektywność naszych przedsiębiorstw.
Peugeot oferuje szeroką gamę pojazdów, oferując łatwiejsze opcje parkingowe i zużycie paliwa.
Z Peugeot można zaoszczędzić cenny czas i zwiększyć wydajność.

W skrócie Peugeot może zaoferować: –
– Niższy koszty eksploatacji.
– Niższe podatki drogowe.
– Oszczędności paliw.

W ofercie mamy Tweeta oraz Ludixa