RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Scooter sp. z o.o. z siedzibą: 40-852 Katowice, ul. Pawła Pośpiecha 2, tel. 322895389
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi handlowej.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda wyrażona poprzez skontaktowanie się z nami.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.